Linje 80

Lohove - Solbakken - Jonsvatnet (- Vikåsen)

Se hvilke holdeplasser som blir betjent av linje 80 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem. 

I hovedsak kjører avgangene mellom Solbakken Bru og Dragvoll. I tillegg kjører flere avganger mellom Kuset og Dragvoll med enkelte avganger via Brandhaugen. Enkelte avganger betjener også Markaplassen skole.

  • Holdeplassene Sagplassen, Vikåsen skole og Markaplassen skole betjenes kun på avganger til og fra Markaplassen skole.
  • Holdeplassene Kuset, Kuset gård, Alfheim, Nedre Jervan, Valsetbakken, Valset gård, Jonsborg, Flaten, Brandhaugen, Mortensen, Engelsås, Nyjord, Moen, Siim og Grandli betjenes kun på avganger til Kuset.
  • Holdeplassene Brandhaugen, Mortensen, Engelsås, Nyjord, Moen, Siim og Grandli betjenes kun på avganger via Brandhaugen.
Kuset - Sæterbakken
(Vikåsen -) Jonsvatnet - Solbakken - Lohove
Kuset
Kuset gård
Alfheim
Nedre Jervan
Valsetbakken
Valset gård
Jonsborg
Flaten
Brandhaugen
Mortensen
Engelsås
Nyjord
Moen
Siim
Grandli
Solbakken bru
Berge
Rota
Osen
Osbrua
Sagplassen
Vikåsen skole
Markaplassen skole
Vikåsen skole
Sagplassen
Solbakken skole
Osbakken
Tjønnlia
Sæterbakken
Karlsheim
Jakobsli
Stokkhaugen
Dragvoll
Loholtbakken

 

Sæterbakken - Kuset
Lohove - Solbakken - Jonsvatnet (- Vikåsen)
Loholtbakken
Dragvoll
Stokkhaugen
Jakobsli
Karlsheim
Sæterbakken
Tjønnlia
Osbakken
Solbakken skole
Sagplassen
Vikåsen skole
Markaplassen skole
Markaplassen skole
Vikåsen skole
Sagplassen
Solbakken skole
Osbrua
Osen
Rota
Berge
Solbakken bru
Grandli
Siim
Moen
Nyjord
Engelsås
Mortensen
Brandhaugen
Flaten
Jonsborg
Valset gård
Valsetbakken
Nedre Jervan
Alfheim
Kuset gård
Kuset