Linje 78

(Spongdal -) Ringvål - Heimdal - Torgård

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 78 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Avgangene kjører i hovedsak mellom Torgård og Ringvål.

Tre avganger kjører til Spongdal og tre avganger kjører fra Spongdalpå hverdager.

  • Holdeplassene Ringvål grind, Lauglo, Kleivplassen, Haugbjørg, Perstu, Østingen, Myrsund, Sørberg, Berg Bedehus, Berg, Grindan, Karrosserifabrikken, Skjøstad, Megarden, Esp Østre, Eggen, Langlo, Stene, Byneset kirke, Spongdal skole og Spongdal betjenes kun på avgangene til og fra Spongdal.
Torgård - Sandmoen - Heimdal - Ringvål (- Spongdal)
Torgård - Heimdal - Ringvål (- Spongdal)
Torgård
Sandmoen 2
Heggstadmoen 4
Heggstadmoen 2
Terminalen
Oppsynsmann Eggens veg
Mentz Skjetnes vei
Johan Tillers vei
Heimdal stasjon
Åsheim skole
Østre Lund 4
Lund
Solberg
Geilmunnet
Moheim
Rørmyra
Fjøsvollan
Hestsjøen
Legårdsbakken
Leinbakken
Ringvål grind
Ringvål
Ringvål grind
Lauglo
Kleivplassen
Haugbjørg
Perstu
Østingen
Myrsund
Sørberg
Berg Bedehus
Berg
Grindan
Karrosserifabrikken
Skjøstad
Megarden
Esp Østre
Eggen
Langlo
Stene
Byneset kirke
Spongdal skole
Spongdal

 

(Spongdal-) Ringvål - Heimdal - Sandmoen - Torgård
(Spongdal-) Ringvål - Heimdal - Torgård
Spongdal skole
Spongdal
Byneset kirke
Stene
Langlo
Eggen
Esp Østre
Megarden
Skjøstad
Karrosserifabrikken
Grindan
Berg
Berg Bedehus
Sørberg
Myrsund
Østingen
Perstu
Haugbjørg
Kleivplassen
Lauglo
Ringvål
Ringvål grind
Leinbakken
Legårdsbakken
Hestsjøen
Fjøsvollan
Rørmyra
Moheim
Solberg
Lund
Østre Lund 3
Åsheim skole
Heimdal stasjon
Heimdalsvegen
Johan Tillers vei
Mentz Skjetnes vei
Oppsynsmann Eggens veg
Terminalen
Heggstadmoen 2
Heggstadmoen 4
Sandmoen 2
Torgård