Linje 75

Trondheim S - sentrum - Spongdal

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 75 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Trondheim S - sentrum - Spongdal
Trondheim S - sentrum - Spongdal
Trondheim S 10
Olav Tryggvasons gate
Kongens gate K1
Hospitalskirka
Skansen
Ila
Hanskemakerbakken
Bynesveien 16
Killingdal
Fagervika
Biologen
Høvringen
Brænne
Munkaunet
Brukseier Olsens vei
Trolla
Løften
Storsteinan
Follafoten
Svartbekken
Flakkleiva
Flakkråa
Langåsmyra
Klefstadhaugen
Onsøybakkan
By
Hegsnippen
Rye skole
Fortuna
Høstadkorsen
Høstad
Mjøset
Megarden
Skjøstad
Karrosserifabrikken
Grindan
Berg
Berg Bedehus
Sørberg
Myrsund
Fallet
Spongdal

 

Spongdal - sentrum - Trondheim S
Spongdal - sentrum - Trondheim S
Spongdal skole
Spongdal
Fallet
Myrsund
Sørberg
Berg Bedehus
Berg
Grindan
Karrosserifabrikken
Skjøstad
Megarden
Mjøset
Høstad
Høstadkorsen
Fortuna
Rye skole
Hegsnippen
By
Onsøybakkan
Klefstadhaugen
Langåsmyra
Flakkråa
Flakkleiva
Svartbekken
Follafoten
Storsteinan
Løften
Trolla
Brukseier Olsens vei
Munkaunet
Brænne
Høvringen
Biologen
Fagervika
Killingdal
Bynesveien 16
Hanskemakerbakken
Ila
Skansen
Hospitalskirka
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 3
Trondheim S 13