Linje 73

Klæbu - Bostad - Tempe

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 73 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

  • Holdeplassen Sørborgen betjenes kun på enkelte avganger.
Nidarvoll - Klæbu
Tempe - Bostad - Klæbu
Valøyvegen
Siemens
Nidarvoll skole
Dalsaunevegen
Astronomvegen
Utleirmark
Einbakken
Øvre Tvereggen
Stubbanvegen
Tverregga
Bjørkmyr
Leira skole
Kvamshaugen
Lialøkken
Gisvold
Lia
Eklesbakken
Eklestrø
Tiller bru
Kambru
Bratsberg Ridesenter
Amunddal
Ulset
Korsmo
Storugla
Sve
Nyhus Klæbu
Bostad
Solem bru
Holten
Lysklett
Aune
Rydland
Klæbu sentrum
Sørborgen

 

Klæbu - Nidarvoll
Klæbu - Bostad - Tempe
Sørborgen
Klæbu sentrum
Rydland
Aune
Lysklett
Holten
Solem bru
Bostad
Nyhus Klæbu
Sve
Storugla
Amunddal
Bratsberg Ridesenter
Nordsetrønningen
Kambru
Tiller bru
Eklestrø
Eklesbakken
Lia
Gisvold
Lialøkken
Kvamshaugen
Leira skole
Bjørkmyr
Tverregga
Stubbanvegen
Øvre Tvereggen
Einbakken
Utleirmark
Astronomvegen
Dalsaunevegen
Nidarvoll skole
Siemens
Bratsbergvegen