Linje 72

Tiller - Sandmoen - Klæbu

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 72 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

I hovedsak kjører avgangene mellom Klæbu og Tiller.

I rush om morgenen kjører avgangene til Trondheim sentrum.

  • Holdeplassene Sandmoen E6, City Syd E6, Tonstadkrysset E6, Bratsbergvegen, Valøyvegen, Tempe kirke, Hesthagen*, Studentersamfundet 1, Nidarosdomen**, Prinsens gate P2, Søndre gate 23, Trondheim S 13, Brattøra og Pirbadet betjenes kun på avgangene til Trondheim sentrum.
Tiller - Sandmoen - Klæbu
Tiller - Sandmoen - Klæbu
Stor-Rosta
Isdamvegen
Djupmyra
Løvaasveien
Kvenildsmyra
Sandmoen
Torgaardssletta
Torgard
Torgardshaugen
Sjøla
Hallansvingen
Tanemskrysset 2
Tanemsmoen
Tanemsmovegen
Brannåsen
Tanemsmovegen
Tanemsmoen
Tanemskrysset
Tanemskrysset 1
Tanem gård
Tanem bru
Sørborgen
Dalavegen
Prestgårdskrysset
Hesttrø
Klæbu sentrum

 

Klæbu - Sandmoen - Tillerterminalen
Klæbu - Sandmoen - Tillerterminalen
Klæbu sentrum
Hesttrø
Prestgårdskrysset
Sørborgen
Tanem bru
Tanem gård
Tanemskrysset 1
Tanemskrysset 2
Tanemsmoen
Tanemsmovegen
Brannåsen
Tanemsmovegen
Tanemsmoen
Tanemskrysset
Hallansvingen
Sjøla
Torgardshaugen
Torgard
Torgaardssletta
Sandmoen 2
Sandmoen
Kvenildsmyra
Løvaasveien
Djupmyra
Stor-Rosta
Sandmoen E6
City Syd E6
Tonstadkrysset E6
Bratsbergvegen
Valøyvegen
Lerkendal 1*
Hesthagen*
Studentersamfundet
Nidarosdomen*
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 3
Trondheim S 13
Brattøra
Pirbadet

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august: 

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Lerkendal 1 er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassen Tempe kirke.