Linje 71

(Pirbadet - Trondheim sentrum -) Tiller - Melhus/Brekkåsen

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 71 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

I hovedsak kjører avgangene mellom Brekkåsen/Melhus og Tiller. 

I rush kjører avgangene mellom Melhus og Trondheim sentrum. Strekningen mellom Brekkåsen og Melhus vil betjenes av linje 88 med korrespondanse med linje 71.

  • Holdeplassene City Syd E6, Tonstadkrysset E6, Bratsbergvegen, Valøyvegen, Tempe kirke, Hesthagen*, Studentersamfundet, Nidarosdomen**, Prinsens gate P2, Nova Kinosenter, Olav Tryggvasons gate, Bakkegata, Solsiden og Pirbadet betjenes kun på avganger til og fra Trondheim sentrum.
Brekkåsen/Melhus - Tiller - (Brattøra - sentrum)
Brekkåsen/Melhus - Tiller (- Trondheim sentrum - Pirbadet)
Brekkåsen snuplass
Brekkåsen
Trøndertun
Gimseflata
Gimsan
Melhusbrua
Melhus skysstasjon
Melhus sentrum
Gylle
Brubakken
Skottvoll
Ekra
Klettkrysset 3
Sandmoen E6
Hårstadkrysset
Stor-Rosta
City Syd E6
Tonstadkrysset E6
Bratsbergvegen
Valøyvegen
Lerkendal 1*
Hesthagen*
Studentersamfundet 1
Nidarosdomen*
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 2*
Bakkegata
Solsiden
Pirbadet

 

(Sentrum - Brattøra) - Tiller - Brekkåsen/Melhus
(Pirbadet - Trondheim sentrum -) Tiller - Melhus/Brekkåsen
Pirbadet
Solsiden
Bakkegata
Olav Tryggvasons gate
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 2
Hesthagen*
Lerkendal 2*
Valøyvegen
Bratsbergvegen
Tonstadkrysset E6
City Syd E6
Stor-Rosta
Hårstadkrysset
Sandmoen E6
Klettkrysset 3
Ekra
Skottvoll
Brubakken
Gylle
Melhus sentrum
Melhus skysstasjon
Melhusbrua
Gimsan
Trøndertun
Brekkåsen
Brekkåsen snuplass

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Klettkrysset er nytt navn på holdeplassen Klettkrysset Melhusvegen.
  • Lerkendal 1 og 2 er nye metrostasjoner som erstatter holdeplassen Tempe kirke.
  • Olav Tryggvasons gate 2 er nytt navn på metrostasjonen Nova Kinosenter.