Linje 70

(St. Olavs hospital - Trondheim sentrum -) Strindheim - Hommelvik - (Stjørdal)

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 70 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

I hovedsak kjører avgangene mellom Strindheim og Stjørdal. I lavtrafikk kjører annenhver avgang kun mellom Strindheim og Hommelvik.

I rush kjører avgangene i hovedsak mellom Stjørdal og St. Olavs hospital. I tillegg kjører enkelte ekspressavganger mellom Hommelvik og St. Olavs hospital via Strindheimtunnelen, Brattøra og Trondheim S.

  • Holdeplassene Dalen Hageby, Rønningsbakken, Buran, Solsiden, Bakkegata, Brattøra, Trondheim S 10, Olav Tryggvasons gate, Prinsens gate P1, Nidarosdomen*, Studentersamfundet, St. Olavs Hospital, St. Olavs Hospital Vest og Marienborg stasjon betjenes kun på avganger til og fra St. Olavs hospital.
  • Holdeplassene Hommelvik skole, Havneveien, Smeplassen, Solbakken, Hommelvikhøgda, Muruvik, Gjevingåsen, Litjbyen, Sandfærhus, Trondheim lufthavn, Torvet og Stjørdal stasjon betjenes kun på avganger til og fra Stjørdal.
(St. Olavs hospital - sentrum -) Strindheim - Hommelvik - (Stjørdal)
(St. Olavs hospital - sentrum -) Strindheim - Hommelvik - (Stjørdal)
Marienborg stasjon
St. Olavs Hospital Vest
St. Olavs Hospital
Studentersamfundet 1
Nidarosdomen*
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 3
Trondheim S 13
Brattøra
Olav Tryggvasons gate 2*
Bakkegata
Solsiden
Buran
Rønningsbakken
Dalen Hageby
Strindheim 2*
Strindheim 4*
Gildheim
Travbanen
Skovgård 1
Askeladdvegen
Presthus
Olderdalen
Ranheim fabrikker
Vikelvveien
Være
Væresholmen
Sjølyst
Hundhamaren
Saksvik
Hansensvingen
Vikhammer
Vikhammerløkka
Vikhov
Naustkleiva
Malvik
Haugan
Torp
Storsand 1
Leistadkrysset
Storsand 2
Midtsandan
Smiskaret
Rota
Blåhammaren
Grønberg
Halstad
Hommelvik stasjon
Hommelvik skole
Havneveien
Smeplassen
Solbakken
Hommelvikhøgda
Muruvik
Gjevingåsen
Litjbyen
Sandfærhus
Trondheim lufthavn
Stjørdal Torg
Stjørdal stasjon

 

(Stjørdal) - Hommelvik - Strindheim - (sentrum - St. Olavs Hospital)
(Stjørdal) - Hommelvik - Strindheim - (sentrum - St. Olavs Hospital)
Stjørdal stasjon
Trondheim lufthavn
Sandfærhus
Litjbyen
Gjevingåsen
Muruvik
Hommelvikhøgda
Solbakken
Smeplassen
Hommelvik skole
Hommelvik stasjon
Halstad
Grønberg
Blåhammaren
Sandsiloen Rota
Rota
Smiskaret
Midtsandan
Storsand 1
Storsand 2
Leistadkrysset
Torp
Haugan
Malvik
Naustkleiva
Vikhammerløkka
Vikhammer
Hansensvingen
Saksvik
Hundhamaren
Sjølyst
Væresholmen
Væresletta
Vikelvveien
Ranheim fabrikker
Olderdalen
Presthus
Askeladdvegen
Skovgård 3
Travbanen
Gildheim
Strindheim 1*
Strindheim 3*
Dalen Hageby
Rønningsbakken
Buran 2
Solsiden
Bakkegata
Brattøra
Trondheim S 10
Olav Tryggvasons gate 2*
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 2
St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital Vest
Marienborg stasjon

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter. 
  • Olav Tryggvasons gate 2 er nytt navn på metrostasjonen Nova Kinosenter.