Linje 54

Buss

Vikåsen/Ranheim - Lade - sentrum - Sluppen - Tiller - Sandmoen

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 54. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Vikåsen/Ranheim - Leangen - Lade - Østmarka - sentrum - Sluppen - Østre Rosten - Sandmoen
Vikåsen/Ranheim - Lade - sentrum - Sluppen - Tiller - Sandmoen
Askeladdvegen
Presthus
Olderdalen
Ranheim fabrikker
Vikelvveien
Reppevegen
Dolpa
Vikåsen skole
Vikåsen
Vikåsen nedre
Markaplassen
Vikåsen skole
Dolpa
Reppevegen
Klokkerplassen
Engstrømbakken
Nedre Humlehaugen Øst
Nedre Humlehaugen Vest
Ranheim
Ranheim idrettsplass
Anders Søyseths veg
Grilstadkleiva
Nedre Charlottenlund
Rotvoll
Travbanevegen
Leangen allé
Lade allé 80
Jørgen B. Lysholms vei
Olav Engelbrektssons allé
Ringve museum
Østmarkveien
Ringve skole
Lade gård
Ladeveien
Anders Buens gate
Buran 1*
Solsiden
Bakkegata
Olav Tryggvasons gate 1*
Munkegata M2
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 2
Hesthagen*
Lerkendal 2
Valøyvegen
Siemens
E-verket
Postterminalen
Sluppenvegen
Sluppen bru
Selsbakk
Tonstadkrysset 2
Rostengrenda
City Syd*
Tiller vgs.
Ivar Skjånes veg
Ole Ross' veg
Torvtaket
Isdamvegen
Djupmyra
Løvaasveien
Sandmoen

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • City Syd er nytt navn på metrostasjonen City Syd Vestre.