Linje 53

Lundåsen - Heimdal - Flatåsen - Hallset - sentrum - Sluppen - Sandmoen

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 53. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Lundåsen - Heimdal - Saupstad - Flatåsen - Hallset - Ila - sentrum - Sandmoen
Lundåsen - Heimdal - Flatåsen - Hallset - sentrum - Sluppen - Sandmoen
Lundåsen nordre
Lundåsen
Østre Lund 2*
Kattemsenteret
Bekkasinvegen
Heimdal stasjon
Lyngvegen
Skyttervegen
Midteggen
Casper Lundes veg
Saupstadsenteret
Husebytunet
Flatåsen senter
Øvre Flatåsveg
Kolsåsdalen
Granåsen VM-anlegget
Leirbrua gård
Stavsetvegen
Ola Setroms veg
Dalgård
Olaf Bulls veg
Arnt Smistads veg 2*
Hallset
Arnt Smistads veg 1*
Byåsen skole
Stabells veg
Havstadsenteret
Johan Falkbergets vei
Åsveien skole 1
Tvetestien
Nyveibakken
Ila
Skansen
Hospitalskirka
Kongens gate K2
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 2
Hesthagen*
Lerkendal 2*
Valøyvegen
Siemens
E-verket
Postterminalen
Sluppenvegen
Sluppen bru
Selsbakk
Leirfossvegen
Okstad
Rostengrenda
City Syd
Tiller vgs.
Ivar Skjånes veg
Ole Ross' veg
Torvtaket
Isdamvegen
Djupmyra
Løvaasveien
Sandmoen

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Arnt Smistads veg er nytt navn på holdeplassen O.J.Aalmos veg.
  • Østre Lund er nytt navn på holdeplassen Tranevegen.