Linje 52

St. Olavs hospital - Byåsen - Flatåsen - Heimdal - Kattem - Saupstad

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 52 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

St. Olavs hospital - Byåsen - Flatåsen - Heimdal - Kattem - Lundåsen - Skytterbanen
St. Olavs hospital - Byåsen - Flatåsen - Heimdal - Kattem - Saupstad
St. Olavs hospital
Studentersamfundet 1
Nidarosdomen*
Kongens gate K1
Hospitalskirka
Skansen
Ila
Nyveibakken
Tvetestien
Åsveien skole 2
Johan Falkbergets vei
Havstadsenteret
Stabells veg
Byåsen skole
Munkvoll
Hallset
Arnt Smistads veg 1
Olaf Bulls veg
Dalgård
Ola Setroms veg
Stavsetvegen
Leirbrua gård
Granåsen VM-anlegget
Kolsåsdalen
Øvre Flatåsveg
Flatåsen senter
Husebytunet
Saupstadsenteret
Casper Lundes veg
Torplassen
Midteggen
Skyttervegen
Lyngvegen
Heimdal stasjon
Bekkasinvegen
Kattemskogen
Kattemsenteret
Østre Lund 1*
Lundåsen
Lundåsen nordre
John P. Kroglunds veg
Klokkstein
Skytterbanen
Skytterbanen - Lundåsen - Kattem - Heimdal - Flatåsen - Byåsen - St. Olavs Hospital
Saupstad - Kattem - Heimdal - Flatåsen - Byåsen - St. Olavs Hospital
Skytterbanen
Klokkstein
John P. Kroglunds veg
Lundåsen
Lundåsen nordre
Østre Lund 2
Kattemsenteret
Bekkasinvegen
Heimdalsvegen
Heimdal stasjon
Lyngvegen
Skyttervegen
Midteggen
Torplassen
Casper Lundes veg
Saupstadsenteret
Husebytunet
Flatåsen senter
Øvre Flatåsveg
Kolsåsdalen
Granåsen VM-anlegget
Leirbrua gård
Stavsetvegen
Ola Setroms veg
Dalgård
Olaf Bulls veg
Arnt Smistads veg 2*
Hallset
Arnt Smistads veg 1*
Byåsen skole
Stabells veg
Havstadsenteret
Johan Falkbergets vei
Åsveien skole 1
Tvetestien
Nyveibakken
Ila
Skansen
Kalvskinnet
Hospitalskirka
Kongens gate K2
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 2
St. Olavs Hospital

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter. 
  • Arnt Smistads veg er nytt navn på holdeplassen O.J.Aalmos veg.
  • Østre Lund er nytt navn på holdeplassen Tranevegen.