Linje 51

St. Olavs hospital - Nardo - Fossegrenda - Kroppanmarka - Sandmoen

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 51 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

St. Olavs hospital - Lerkendal - Nardo - Risvollan - Fossegrenda - Kroppanmarka - Tillerringen - Sandmoen
St. Olavs hospital - Nardo - Fossegrenda - Kroppanmarka - Sandmoen
St. Olavs hospital
Hesthagen*
Lerkendal 4*
Lerkendal gård
Dybdahls veg
Fiolsvingen
Nardokrysset
Nardosenteret
Steindalsvegen
Sollia
Asbjørn Øverås veg
Risvollvegen
Venusvegen
Tverregga
Stubbanvegen
Øvre Tvereggen
Einbakken
Utleirmark
Nordslettvegen
Fossegrenda
Haugnessvingen
Leirøya
Maskinistboligene
Nedre Leirfoss
Kroppanmarka
Okstadvegen
Leirfossvegen
Okstad
Rostengrenda
John Aaes veg
Tonstadgrenda
Torvmyra
Moltmyra
Moltmyra øst
Ingeborg Ofstads veg
Martin Kregnes veg
Koieflata
Rognbudalen
Ole Ross' veg
Torvtaket
Isdamvegen
Djupmyra
Løvaasveien
Sandmoen
Sandmoen - Tillerringen - Kroppanmarka - Fossegrenda - Risvollan - Nardo - Lerkendal - St. Olavs Hospital
Sandmoen - Kroppanmarka - Fossegrenda - Nardo - St. Olavs Hospital
Sandmoen
Kvenildsmyra
Løvaasveien
Djupmyra
Isdamveien
Torvtaket
Ole Ross' veg
Rognbudalen
Koieflata
Martin Kregnes veg
Ingeborg Ofstads veg
Moltmyra øst
Torvmyra
Tonstadgrenda
Østre Rosten
Rostengrenda
Okstad
Okstadvegen
Kroppanmarka
Nedre Leirfoss
Maskinistboligene
Leirøya
Haugnessvingen
Fossegrenda
Nordslettvegen
Utleirmark
Einbakken
Øvre Tvereggen
Stubbanvegen
Tverregga
Venusvegen
Asbjørn Øverås veg
Søndre Risvolltun
Sollia
Steindalsvegen
Nardosenteret
Tors veg
Nardokrysset
Fiolsvingen
Dybdahls veg
Lerkendal gård
Lerkendal 3*
Hesthagen*
St. Olavs Hospital

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Lerkendal er ny metrostasjon som erstatter holdeplassen Lerkendal stadion.