Linje 50

Sverresborg - Byåsen - Flatåsen - Saupstad - Heimdal - Sandmoen

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 50 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Sverresborg - Byåsen - Flatåsen - Saupstadringen - Heimdal - Sandmoen
Sverresborg - Byåsen - Flatåsen - Saupstad - Heimdal - Sandmoen
Trøndelag Folkemuseum
Byåsen Butikksenter
Odenseveien
Nyborg
Bukkvollan
Skavlans veg
Ugla
Dalgård
Ola Setroms veg
Stavsetvegen
Rønningstad
Leirbrua gård
Granåsen VM-anlegget
Kolsåsdalen
Øvre Flatåsveg
Flatåsen senter
Husebytunet
Saupstadsenteret
Casper Lundes veg
Midteggen
Skyttervegen
Lyngvegen
Heimdal stasjon
Peder Morsets veg
Martin Linges veg
Vestre Rosten
Stor-Rosta
Østre Rosten
City Syd
Tiller vgs.
Ivar Skjånes veg
Ole Ross' veg
Torvtaket
Isdamvegen
Djupmyra
Løvaasveien
Kvenildsmyra
Sandmoen
Sandmoen - Heimdal - Saupstadringen - Flatåsen - Byåsen - Sverresborg
Sandmoen - Heimdal - Saupstad - Flatåsen - Byåsen - Sverresborg
Sandmoen
Kvenildsmyra
Løvaasveien
Djupmyra
Isdamveien
Torvtaket
Ole Ross' veg
Ivar Skjånes veg
Tiller vgs.
City Syd
Stor-Rosta
Vestre Rosten
Martin Linges veg
Peder Morsets veg
Heimdal stasjon
Lyngvegen
Skyttervegen
Midteggen
Casper Lundes veg
Saupstadsenteret
Husebytunet
Flatåsen senter
Øvre Flatåsveg
Kolsåsdalen
Granåsen VM-anlegget
Leirbrua gård
Stavsetvegen
Ola Setroms veg
Dalgård
Ugla
Skavlans veg
Bukkvollan
Nyborg
Odenseveien*
Trøndelag Folkemuseum

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august: 

  • Odenseveien er nytt navn på holdeplassen Byåsen butikksenter.