Linje 46

Lundåsen - Heimdal - Heggstadmoen

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 46 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Lundåsen - Heimdal - Heggstadmyra
Lundåsen - Heimdal - Heggstadmoen
Lundåsen nordre
Lundåsen
Østre Lund 3
Åsheim skole
Heimdal stasjon
Lundemobakken
Adresseavisen
Johan Tillers vei
Mentz Skjetnes vei
Oppsynsmann Eggens veg
Terminalen
Heggstadmoen 2
Heggstadmoen 4
E.A.Smith
F. Rambech
Heggstadmyra
Heggstadmyra - Heimdal - Lundåsen
Heggstadmoen - Heimdal - Lundåsen
Heggstadmyra
F. Rambech
E.A.Smith
Heggstadmoen 4
Heggstadmoen 2
Terminalen
Oppsynsmann Eggens veg
Mentz Skjetnes vei
Johan Tillers vei
Adresseavisen
Lundemobakken
Johan Nygaardsvolds vei
Heimdal stasjon
Åsheim skole
Østre Lund 4
Lundåsen
Lundåsen nordre