Linje 44

Værestrøa - Ranheim - Strindheim

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 44 i begge retninger. 

På kveldstid og i helg vil holdeplassene fra Være Østre til Strindheim 2 betjenes av linje 79. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller endres i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Værestrøa - Klokkerplassen - Strindheim
Værestrøa - Ranheim - Strindheim
Værestrøa
Væresbakken
Være Østre
Væresletta
Klokkeplassen
Engstrømbakken
Nedre Humlehaugen øst
Nedre Humlehaugen vest
Ranheim
Travbanen
Gildheim
Strindheim 3

 

Strindheim - Klokkerplassen - Værestrøa
Strindheim- Ranheim - Værestrøa
Strindheim 4
Gildheim
Travbanen
Ranheim
Nedre Humlehaugen vest
Nedre Humlehaugen øst
Engstrømbakken
Klokkerplassen
Være
Væresletta
Være Østre
Væresbakken
Værestrøa