Linje 43

(Bergheim -) Voll - Blakli

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 43 i begge retninger. 

I hovedsak kjører avgangene mellom Voll studentby og Blakli. 

  • Holdeplassene Bergheim snuplass og Bergheim betjenes kun på enkelt avganger.

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Voll studentby - Steinåsen
(Bergheim -) Voll - Blakli
Bergheim snuplass
Voll studentby
Heggdalen
Gryta
Steinan
Steinaunet
Blakli
Steinåsen - Voll studentby
Blakli - Voll (- Bergheim)
Blakli 2
Steinaunet
Steinan
Heggdalen
Gryta
Voll studentby
Bergheim
Bergheim snuplass