Linje 42

Munkvoll - Buenget

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 42 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Munkvoll - Buenget
Munkvoll - Buenget
Munkvoll
Hallset
Martin Stokkens veg
Selsbakkflata
Fjøslia
Rydningen
Lillerydningen
Buenget
Buenget - Munkvoll
Buenget - Munkvoll
Buenget
Lillerydningen
Rydningen
Fjøslia
Selsbakkflata
Martin Stokkens veg
Hallset
Munkvoll