Linje 40

Tonstad - Flatåsen

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 40 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

I hovedsak kjører avgangene mellom Tonstadkrysset og Flatåstoppen.

I rush betjenes i tillegg Nordre Flatåsen med egne avganger.

  • Holdeplassene Søndre Flatåsen og Nordre Flatåsen betjenes kun på avganger til og fra Nordre Flatåsen.
  • Holdeplassene Kolstadhaugen, Furuhaugen, Høgreina, Høgreina Øvre og Flatåstoppen betjenes kun på avganger til og fra Flatåstoppen.
Tonstad - Flatåsen
Tonstad - Flatåsen
Tonstadkrysset 1
Bjørndalsbrua
Bjørndalstoppen
Flatåsen senter
Kolstadhaugen
Furuhaugen
Høgreina
Høgreina Øvre
Flatåstoppen
Søndre Flatåsen
Nordre Flatåsen
Flatåsen - Tonstad
Flatåsen - Tonstad
Nordre Flatåsen
Søndre Flatåsen
Flatåstoppen
Høgreina Øvre
Høgreina
Furuhaugen
Kolstadhaugen
Flatåsen senter
Bjørndalstoppen
Bjørndalsbrua
Tonstadkrysset 4