Linje 26

Sentrum - Skistua/Bymarka

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 26 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Sentrum - Skistua
Sentrum - Skistua
Dronningens gate 19
Kongens gate K1
Hospitalskirka
Skansen
Ila
Nyveibakken
Tvetestien
Åsveien skole 4
Framveien
Gamle Oslovei
Opland
Baklia
Tungavegen
Grønlia
Kobberdammen
Fjellsæter
Skistua

 

Skistua - Sentrum
Skistua - Sentrum
Skistua
Fjellsæter
Kobberdammen
Grønlia
Tungavegen
Baklia
Opland
Gamle Oslovei
Framveien
Åsveien skole 1
Tvetestien
Nyveibakken
Ila
Skansen
Hospitalskirka
Dronningens gate 19