Linje 24

Trondheim S - Kroppanmarka (- Sjetnmarka/Tiller)

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 24 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Utenom City Syds åpningstid (morgen, kveld og søndag) kjører annenhver avgang Sjetnmarka - Okstad - Trondheim S og Okstad - Trondheim S. I City Syds åpningstid kjører annenhver avgang Sjetnmarka - Okstad Østre - Trondheim S og City Syd - Kroppanmarka - Trondheim S.

  • Holdeplassene City Syd, City Syd østre og Rostengrenda betjenes ikke på avganger Sjetnmarka - Okstad - Trondheim S.
  • Holdeplassene Paul Skolemesters vei, Mikkelveien, Granhaugan, Okstad skole, Okstadplassen og Okstad Østre betjenes ikke på avganger City Syd - Kroppanmarka - Trondheim S.
  • Holdeplassene City Syd, City Syd østre, Rostengrenda, Paul Skolemesters vei Mikkelveien, Granhaugan, Tonstadkrysset, Okstad og Leirfossvegen betjenes ikke på avganger Okstad - Trondheim S.
Trondheim S - Okstad (- Tiller)
Trondheim S - Kroppanmarka (- Sjetnmarka/Tiller)
Trondheim S 10
Olav Tryggvasons gate
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 1
Hesthagen*
Lerkendal 3*
Valgrindvegen
Sorgenfri
Anton Grevskotts veg
Karl Jonssons veg
Nygård
Nidarvoll
Hornebergvegen
Fossegrenda
Ratesvingen
Haugnessvingen
Leirøya
Maskinistboligene
Nedre Leirfoss
Kroppanmarka
Okstadvegen
Okstad skole
Okstadplassen
Okstad Østre
Okstad Østre
Okstadplassen
Okstad skole
Leirfossvegen
Okstad
Tonstadkrysset 1
Granhaugan
Paul Skolemesters veg
Rostengrenda
City Syd
(Tiller) - Okstad- Trondheim S
(Tiller/Sjetnmarka -) Kroppanmarka - Trondheim S
City Syd
Rostengrenda
Paul Skolemesters veg
Mikkelvegen
Granhaugan
Tonstadkrysset
Okstad
Okstad skole
Okstadplassen
Okstad Østre
Okstad Østre
Okstadplassen
Okstad skole
Okstadvegen
Kroppanmarka
Nedre Leirfoss
Maskinistboligene
Leirøya
Haugnessvingen
Ratesvingen
Fossegrenda
Hornebergvegen
Nidarvoll
Nygård
Karl Jonssons veg
Anton Grevskotts veg
Sorgenfri
Valgrindvegen
Lerkendal 4*
Hesthagen*
Studentersamfundet 2
Nidarosdomen*
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 3
Trondheim S 13

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate. 
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Lerkendal 3 og 4 er nye metrostasjoner som erstatter holdeplassen Lerkendal stadion.