Linje 22

Tyholt - sentrum - Othilienborg - Vestlia

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 22 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Tyholt - sentrum - Othilienborg - Vestlia
Tyholt - sentrum - Othilienborg - Vestlia
Strinda vgs.
Otto Nielsens veg
Magnus Berrføtts veg
Valentinlyst
Tyholtveien
Cecilie Thoresens veg
Tyholt
Clara Holsts veg
Persaunet leir
Brian Smiths gate
Dalen Hageby
Rønningsbakken
Buran 1
Solsiden
Bakkegata
Olav Tryggvasons gate 1*
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 3 Klostergt
Høgskoleringen
Gløshaugen
Dybdahls veg
Fiolsvingen
Nardokrysset
Bjarne Ness' veg
Einar Øfstis veg
K.O.Thornæs' veg
Othilienborg
K.O.Thornæs' veg
Einar Øfstis veg
Nardosenteret
Hoeggen skole
Edgar B. Schieldrops veg
Arne Bergsgårds veg
Vestlia
Vestlia - Othilienborg - sentrum - Tyholt
Vestlia - Othilienborg - sentrum - Tyholt
Vestlia
Arne Bergsgårds veg
Edgar B. Schieldrops veg
Hoeggen skole
Nardosenteret
Bjarne Ness' veg
Einar Øfstis veg
K.O.Thornæs' veg
Othilienborg
K.O.Thornæs' veg
Einar Øfstis veg
Tors veg
Nardokrysset
Fiolsvingen
Dybdahls veg
Gløshaugen
Høgskoleringen
Studentersamfundet 4 Klostergt
Nidarosdomen*
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 2*
Bakkegata
Solsiden
Buran 2
Rønningsbakken
Brian Smiths gate
Persaunet leir
Clara Holsts veg
Tyholt
Cecilie Thoresens veg
Valentinlyst
Magnus Berrføtts veg
Strinda vgs.

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter. 
  • Olav Tryggvasons gate 2 er nytt navn på metrostasjonen Nova Kinosenter.