Linje 2

Lund - Heimdal - Kolstad - sentrum - Lade - Strindheim

Se hvilke metrostasjoner som blir betjent av linje 2 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

I tillegg kjøres det 5 minutters frekvens i rushtid mellom Saupstad og Strindheim.

  • Holdeplassene Skyttervegen, Lyngvegen, Heimdal sentrum. Åsheim skole og Østre Lund betjenes kun på avganger til og fra Heimdal og Kattem.
Kattem - Heimdal - Saupstad - sentrum - Lade - Strindheim
Kattem - Heimdal - Saupstad - sentrum - Lade - Strindheim
Østre Lund 1
Åsheim skole
Heimdal stasjon
Lyngvegen
Skyttervegen
Midteggen
Casper Lundes veg
Saupstadsenteret
Husebytunet
Bjørndalstoppen
Bjørndalsbrua
Tonstadkrysset 1
Bratsbergvegen
Valøyvegen
Lerkendal 1
Hesthagen*
Studentersamfundet 1
Nidarosdomen**
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 3
Trondheim S 13
Dyre Halses gate
Buran 3***
Anders Buens gate
Ladeveien
Ingemann Torps vei
Lade Idrettsanlegg
Haakon VII gate 25
Strindheim 3
Strindheim - Lade - sentrum - Saupstad - Heimdal - Kattem
Strindheim - Lade - sentrum - Saupstad - Heimdal - Kattem
Strindheim 4
Haakon VII gate 25
Lade Idrettsanlegg
Ingemann Torps vei
Ladeveien
Anders Buens gate
Buran 3*
Dyre Halses gate
Trondheim S 10
Olav Tryggvasons gate 3
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 2
Hesthagen*
Lerkendal 2*
Valøyvegen
Bratsbergvegen
Tonstadkrysset 4
Bjørndalsbrua
Bjørndalstoppen
Husebytunet
Saupstadsenteret
Casper Lundes veg
Midteggen
Skyttervegen
Lyngvegen
Heimdal stasjon
Åsheim skole
Østre Lund

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august: 

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Buran er nytt navn på metrostasjonen Biskop Sigurds gate.
  • Lerkendal 1 og 2 er nye metrostasjoner som erstatter holdeplassen Tempe kirke.