Linje 16

Flatåsen - Heimdal - Tillerringen - Torgård

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 16 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

I rush og normaltrafikk vil annenhver avgang kjøre til og fra Nordre Flatåsen, og annenhver avgangvil kjøre til og fra Flatåstoppen. I lavtrafikk betjenes begge.

  • Holdeplassene Søndre Flatåsen og Nordre Flatåsen betjenes kun på avganger til og fra Nordre Flatåsen.
  • Holdeplassene Kolstadhaugen, Furuhaugen, Høgreina, Høgreina Øvre og Flatåstoppen betjenes kun på avganger til og fra Flatåstoppen.
Flatåsen - Heimdal - Stor-Rosta - Tillerringen - Torgård
Flatåsen - Heimdal - Tillerringen - Torgård
Flatåstoppen
Høgreina Øvre
Høgreina
Furuhaugen
Kolstadhaugen
Flatåsen senter
Søndre Flatåsen
Nordre Flatåsen
Nordre Flatåsen
Søndre Flatåsen
Flatåsen senter
Husebytunet
Saupstadsenteret
Casper Lundes veg
Torplassen
Midteggen
Saupstadringen 109
Skytterbanen
Klokkstein
John P. Kroglunds veg
Korsen
Åsheim skole
Heimdal stasjon
Lundemobakken
Adresseavisen
Breidablikk skole
Idrettsveien
C. J.Hambros vei
Marcus Thranes vei
Sivert Thonstads vei
Stor-Rosta
Tonstadgrenda
Torvmyra
Moltmyra
Moltmyra Øst
Ingeborg Ofstads veg
Martin Kregnes veg
Koieflata
Rognbudalen
Ole Ross' veg
Torvtaket
Isdamvegen
Djupmyra
Løvaasveien
Kvenildsmyra
Torgårdstrøa
Torgård - Tillerringen - Tiller - Heimdal - Flatåsen
Torgård - Tillerringen - Tiller - Heimdal - Flatåsen
Torgardstrøa
Kvenildsmyra
Løvaasveien
Djupmyra
Isdamveien
Torvtaket
Ole Ross' veg
Rognbudalen
Koieflata
Martin Kregnes veg
Ingeborg Ofstads veg
Moltmyra Øst
Torvmyra
Tonstadgrenda
Østre Rosten
Stor-Rosta
Sivert Thonstads vei
Marcus Thranes vei
C. J.Hambros vei
Idrettsveien
Breidablikk skole
Adresseavisen
Lundemobakken
Johan Nygaardsvolds vei
Heimdal stasjon
Åsheim skole
John P. Kroglunds veg
Klokkstein
Skytterbanen
Saupstadmyra
Saupstadringen 109
Midteggen
Torplassen
Casper Lundes veg
Saupstadsenteret
Husebytunet
Flatåsen senter
Søndre Flatåsen
Nordre Flatåsen
Nordre Flatåsen
Søndre Flatåsen
Flatåsen senter
Kolstadhaugen
Furuhaugen
Høgreina
Høgreina Øvre
Flatåstoppen