Linje 15

Strindheim - Nidarvoll - Tiller - Torgård

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 15 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Avganger fra Torgård om morgenen og fra Strindheim om ettermiddagen vil kjøre gjennom Tillerringen og betjene holdeplassene Tonstadgrenda, Torvmyra, Moltmyra, Tiller kirke*, Ingeborg Ofstads veg, Martin Kregnes veg, Koieflata og Rognbudalen. På disse avgangene vil ikke holdeplassene Tonstadkrysset E6, City Syd E6, City Syd, Tiller vgs. og Ivar Skjånes veg bli betjent.

Østmarka - Strindheim - Omkjøringsveien - Nidarvoll - Tiller - Torgård
Strindheim - Omkjøringsveien - Nidarvoll - Tiller - Torgård
Strindheim 4
Strindheim skole
Strindheim Hageby
Bromstadsvingen
Gartnerhallen
Iskremfabrikken
Tunga kretsfengsel
Hallfred Høyems veg
Granåsvegen
Omkjøringsveien Moholt
Omkjøringsveien Nardo
Nidarvoll skole
Nidarvoll skole
Tonstadkrysset E6
Rostengrenda
Tonstadgrenda
Torvmyra
Moltmyra
Moltmyra Øst
Ingeborg Ofstads veg
Martin Kregnes veg
Koieflata
Rognbudalen
City Syd
Tiller vgs.
Ivar Skjånes veg
Ole Ross' veg
Torvtaket
Isdamvegen
Djupmyra
Løvaasveien
Sandmoen
Torgård
Torgård - Tiller - Nidarvoll - Omkjøringsveien - Strindheim - Østmarka
Torgård - Tiller - Nidarvoll - Omkjøringsveien - Strindheim
Torgård
Sandmoen
Kvenildsmyra
Løvaasveien
Djupmyra
Isdamveien
Torvtaket
Ole Ross' veg
Ivar Skjånes veg
Tiller vgs.
City Syd
Rognbudalen
Koieflata
Martin Kregnes veg
Ingeborg Ofstads veg
Moltmyra Øst
Torvmyra
Tonstadgrenda
Østre Rosten
Rostengrenda
Tonstadkrysset E6
Nidarvoll skole
Nidarvoll skole
Omkjøringsveien Klæbuveien
Omkjøringsveien Nardo
Omkjøringsveien Moholt
Granåsvegen
Hallfred Høyems veg
Tunga kretsfengsel
Iskremfabrikken
Gartnerhallen
Strindheim Hageby
Strindheim skole
Strindheim 3