Linje 14

Strindheim - Brundalen - Lerkendal

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 14 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Strindheim - Brundalen - Lerkendal
Strindheim - Brundalen - Lerkendal
Strindheim 4
Gildheim
Travbanen
Skovgård 3
Jakobslivegen Nedre
Churchills veg
Tunvegen
Charlottenlund vgs.*
Brundalen
Brundalen sykehjem
Brundalen
Charlottenlund vgs.*
Konglevegen
Charlottenlund kirke
Presthusaunet
Idrettsplassen
Jakobslivegen Øvre
Jakobsli
Stokkhaugen
Edvard Bulls veg
Høyset
Åsvang skole
Voll gård
Voll studentby
Moholt studentby
Østre Berg 1
Berg studentby
Lerkendal gård
Lerkendal 2*
Valøyvegen
Lerkendal - Brundalen - Strindheim
Lerkendal - Brundalen - Strindheim
Valøyvegen
Lerkendal 4*
Lerkendal gård
Berg studentby
Østre Berg 2
Moholt studentby
Voll studentby
Voll gård
Åsvang skole
Høyset
Edvard Bulls veg
Stokkhaugen
Jakobslivegen Øvre
Idrettsplassen
Presthusaunet
Charlottenlund kirke
Konglevegen
Charlottenlund vgs.*
Brundalen
Brundalen sykehjem
Brundalen
Charlottenlund vgs.*
Tunvegen
Churchills veg
Jakobslivegen Nedre
Skovgård 1
Travbanen
Gildheim
Strindheim 3

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august: 

  • Charlottenlund vgs. er nytt navn på holdeplassen Brundalen skole.
  • Lerkendal 1 og 2 er nye metrostasjoner som erstatter holdeplassen Tempe kirke.