Linje 13

Strindheim - Lerkendal - Havstad

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 13 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Østmarka - Strindheim - Lerkendal - Havstad
Strindheim - Lerkendal - Havstad
Strindheim 3
Strindheim skole
Bromstadvegen
Valentinlyst
Magnus Berrføtts veg
Sigurd Jorsalfars vei
Østre Berg 1
Berg studentby
Lerkendal gård
Lerkendal 3*
Hesthagen*
St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital Vest
Marienborg stasjon
Thaulowbakken
Breidablikkveien
Breidablikk
Åsveien skole 1
Framveien
Gamle Oslovei
Odenseveien
Nyborg
Havstad
Havstad - Lerkendal - Strindheim - Østmarka
Havstad - Lerkendal - Strindheim
Havstad
Nyborg
Byåsen Butikksenter
Framveien
Breidablikk
Breidablikkveien
Thaulowbakken
Marienborg stasjon
St. Olavs Hospital Vest
St. Olavs Hospital
Hesthagen*
Lerkendal 4*
Lerkendal gård
Berg studentby
Østre Berg 3
Magnus Berrføtts veg
Valentinlyst
Tyholtveien
Bromstadvegen
Strindheim skole
Strindheim 4

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Lerkendal 3 og 4 er nye metrostasjoner som erstatter holdeplassen Lerkendal stadion.