Linje 11

Risvollan - sentrum - Stavset

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 11 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem. 

Blakli - sentrum - Stavset
Blakli - sentrum - Stavset
Blakli 1
Marie Sørdals veg
Risvollan senter
Venusvegen
Asbjørn Øverås veg
Søndre Risvolltun
Sollia
Steindalsvegen
Nardosenteret
Tors veg
Nardokrysset
Fiolsvingen
Dybdahls veg
Lerkendal gård
Lerkendal 3*
Hesthagen*
Studentersamfundet 1
Nidarosdomen*
Kongens gate K1
Hospitalskirka
Skansen
Ila
Møllebakken
Fagerliveien
Schiøtz' vei
Hammersborg
Trøndelag Folkemuseum
Byåsen Butikksenter
Odenseveien
Nyborg
Bukkvollan
Skavlans veg
Ugla
Dalgård
Ola Setroms veg
Stavsetvegen
Stavset senter
Alfheimsvingen
Leirelva
Stavsetsvingen
Stavset
Stavset - sentrum - Blakli
Stavset - sentrum - Blakli
Stavset
Stavsetsvingen
Leirelva
Alfheimsvingen
Stavset senter
Stavsetvegen
Ola Setroms veg
Dalgård
Ugla
Skavlans veg
Bukkvollan
Nyborg
Byåsen Butikksenter
Trøndelag Folkemuseum
Hammersborg
Schiøtz' vei
Fagerliveien
Christian Jelstrups vei
Ila
Skansen
Hospitalskirka
Kongens gate K2
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 2
Hesthagen*
Lerkendal 4*
Lerkendal gård
Dybdahls veg
Fiolsvingen
Nardokrysset
Nardosenteret
Steindalsvegen
Sollia
Asbjørn Øverås veg
Risvollvegen
Venusvegen
Risvollan senter
Ada Arnfinsens veg
Marie Sørdals veg
Blakli 3

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august: 

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Lerkendal 3 og 4 er nye metrostasjoner som erstatter holdeplassen Lerkendal stadion.