Linje 10

Sæterbakken - Strindheim - sentrum - Nordslettvegen

Se hvilke holdeplasser og metrostasjoner som blir betjent av linje 10 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

Sæterbakken - Strindheim - sentrum - Nordslettvegen
Sæterbakken - Strindheim - sentrum - Nordslettvegen
Sæterbakken
Karlsheim
Jakobsli
Stokkan
Ramstad
Granåsen gård
Sildråpevegen
Angelltrøvegen
Hallfred Høyems veg
Tunga kretsfengsel
Iskremfabrikken
Gartnerhallen
Strindheim Hageby
Strindheim skole
Strindheim 1
Dalen Hageby
Rønningsbakken
Strandveien
Brattøra
Trondheim S 10
Olav Tryggvasons gt.
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 1
Hesthagen*
Lerkendal 1*
Valøyvegen
Siemens
Nidarvoll skole
Dalsaunevegen
Astronomvegen
Utleirmark
Slakthuset
Nordslettvegen snuplass
Nordslettvegen - sentrum - Strindheim - Sæterbakken
Nordslettvegen - sentrum - Strindheim - Sæterbakken
Nordslettvegen snuplass
Slakthuset
Utleirmark
Astronomvegen
Dalsaunevegen
Nidarvoll skole
Siemens
Bratsbergvegen
Valøyvegen
Lerkendal 2*
Hesthagen*
Studentersamfundet 2
Nidarosdomen
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 3
Trondheim S 13
Brattøra
Buran 2
Rønningsbakken
Dalen Hageby
Strindheim 2
Strindheim skole
Strindheim Hageby
Bromstadsvingen
Gartnerhallen
Iskremfabrikken
Tunga kretsfengsel
Hallfred Høyems veg
Angelltrøvegen
Sildråpevegen
Granåsen gård
Ramstad
Stokkan
Jakobsli
Karlsheim
Sæterbakken

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Lerkendal 1 og 2 er nye metrostasjoner som erstatter holdeplassen Tempe kirke.