Linje 1

 Kattem - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim

Se hvilke metrostasjoner som blir betjent av linje 1 i begge retninger. 

Merk at enkelte holdeplasser kan få nytt navn eller bli flyttet i forbindelse med oppgraderinger for nytt kollektivsystem.

I tillegg kjøres det 5 minutters frekvens i rushtid mellom Tonstadkrysset og Strindheim.

  • Holdeplassene Martin Linges veg, Peder Morsets veg, Heimdal sentrum, Bekkasinvegen, Kattemsenteret og Østre Lund betjenes kun på avganger til og fra Heimdal og Kattem.
  • Holdeplassene Gildheim, Travbanen, Skovgård, Grilstadkleiva, Anders Søyseths veg, Ranheim idrettsplass og Ranehim betjenes kun på avganger til og fra Ranheim.
Kattem - Heimdal - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim
Kattem - Heimdal - Tiller - sentrum - Strindheim - Ranheim
Østre Lund 1
Kattemsenteret
Bekkasinvegen
Heimdal stasjon
Peder Morsets veg
Martin Linges veg
Stor-Rosta
Rostengrenda
Tonstadkrysset
Bratsbergvegen
Valøyvegen
Lerkendal 1
Hesthagen*
Studentersamfundet 1
Nidarosdomen*
Prinsens gate P2
Olav Tryggvasons gate 1*
Bakkegata
Solsiden
Buran 1
Rønningsbakken
Dalen Hageby
Strindheim 1
Gildheim
Travbanen
Skovgård 1
Grilstadkleiva
Anders Søyseths veg
Ranheim idrettsplass
Ranheim
Ranheim - Strindheim - sentrum - Tiller - Heimdal - Kattem
Ranheim - Strindheim - sentrum - Tiller - Heimdal - Kattem
Ranheim
Ranheim idrettsplass
Anders Søyseths veg
Grilstadkleiva
Skovgård
Travbanen
Gildheim
Strindheim 2
Dalen Hageby
Rønningsbakken
Buran 2
Solsiden
Bakkegata
Olav Tryggvasons gate 2*
Prinsens gate P1
Nidarosdomen*
Studentersamfundet 2
Hesthagen*
Lerkendal 2
Valøyvegen
Bratsbergvegen
Tonstadkrysset 1
Rostengrenda
Stor-Rosta
Martin Linges veg
Peder Morsets veg
Heimdal stasjon
Bekkasinvegen
Kattemsenteret
Østre Lund

*Følgende holdeplasser endres etter 3.august:

  • Hesthagen er en ny metrostasjon som erstatter holdeplassene Professor Brochs gate og Einar Tambarskjelves gate.
  • Nidarosdomen er nytt navn på metrostasjonen Prinsen kinosenter.
  • Olav Tryggvasons gate 2 er nytt navn på metrostasjonen Nova Kinosenter.