Dovrebanen Oslo - Trondheim (tog) fra 27. juni

Bestillingsfrist

3 timer før tidspunktet i tabellen. Dersom du skal reise før telefonene åpner må du bestille dagen før.

Dovrebanen Oslo - Trondheim (tog)

Bestill reise fra Oppdal (sone A) til Oppdal skysstasjon, eller fra Oppdal skysstasjon til Oppdal (sone A). Tabellen viser ankomst- og avgangstid for Dovrebanen på Oppdal skysstasjon.

Tilbringertransport
Søndag19:07