a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Bratsbergveien stenges midlertidig mellom Fossegrenda og Utleira, AtB`s linje 73 og 74 kjører avvikende trase via Risvollan. Linje 73 har omstigning til Metrobuss på Valøyvegen mot sentrum og Lerkendal 2 mot Klæbu. Linje 74 har omstigning på Nardokrysset til/fra byen linje 11 og 22.

Holdeplassene Tverregga, Stubbanvegen, Øvre Tverregga og Einbakken vil ikke bli betjent. Alternativ holdeplass Bjørkmyr eller Utleirmark; linje 10

Holdeplassene Utleirmark, Astronomvegen, Dalsaunevegen, Nidarvoll Skole, Siemens og Bratsbergvegen vil ikke bli betjent av linje 73 og 74

Bratsbergvegen stenges for gjennomkjøring ved Utleirvegen. Linje 51 får derfor endret trasé. Holdeplassene Einbakken, Øvre Tvereggen, Stubbanvegen, Tverregga og Venusvegen betjenes ikke. Gjelder begge retninger. Bussen vil kjøre alternativ trasé via Omkjøringsvegen mellom Utleirmark og Asbjørn Øverås veg.

 

Ole Vigs gate stenges i en periode på 2 år. Busstrafikk vil få passere via holdeplassen Halsen Ungdomsskole. For å samtidig betjene holdeplassen på en trygg måte blir det noe endring på traseene til de forskjellige rutene. Dette medfører at skolebusser på morgenen ikke vil betjene Stjørdal Torg. På selve holdeplassen vil enkelte ruter endre retning og dermed hvilken side som betjenes.

Rute 601
Ingen endring

Rute 670 fra Stjørdal stasjon 15:35
Påstigning på Halsen ungdomsskole flyttes til Evjevegen, fremst på holdeplassen langs skateparken. Bussen kjører deretter Evjevegen, Skolegata, Stokmovegen og Stjørdal Torg.

Skolebusser fra Lånke på morgenen
Bussen kjører E14 til Evja/Coop Xtra, snur i rundkjøringa og svinger inn Ringvegen. Videre kjøres det Ole Vigs gate til Halsen ungdomsskole.

Skolebusser fra Hegra/Haraldreina på morgenen
Bussene svinger inn Ringvegen og kjører Ole Vigs gate fram til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Skatval på morgenen
Bussene kjører til venstre fra E6 i Havnekrysset og kjører den nye veien bak Stokkan ungdomsskole via Fjellhallen og Stjørdalshallen, Ole Vigs gate og inn til Halsen ungdomsskole

Skolebusser fra Halsen til Skatval
Busser til Skatval 14.25 som har avgang i retning øst, kjører Ole Vigs gate til Ringvegen, svinger til venstre i Ringvegen og kjører bak Stokkan ungdomsskole og ut til Havnekrysset og E6.
 

 

 

 

 

På grunn av veiarbeid i Amundalsvegen er vegen stengt ved Lysklettbergan til og med 18.10. Holdeplassene Rydland og Aunet betjenes ikke. Omkjøring blir via Tanemsbruvegen-Osbakken og Nordsetvegen.

Gevinglia stenges grunnet veiarbeid i perioden mandag 14.9. til søndag 20.9. Skolebussene må da kjøre via Hell opp til Geving. 

Rute 7701

7:41 Gevingfeltet øst - Lånke skole

Strekningen Stormya – Malvikkrysset blir ikke betjent. Bussen starter på Geving og kjører til Lånke skole.

7:15 Stjørdal st - Stjørdal st. 

Etter Lånke skole 7:57 kjører bussen til Havdalsveien x Gevinglia og snur. Bussen kjører deretter opp til Geving fra vest og snur på Geving for å kjøre til Halsen ungdomsskole og Stjørdal stasjon.

7:35 Lerbakken - Stjørdal st.

Strekningen Havdalsveien x Gevinglia og fram til Geving på tur til Lånke skole blir ikke betjent. Bussen kjører Malvikkrysset – Hell – Geving og snur på toppen av Geving både på vei til Lånke skole og på vei til Halsen ungdomsskole.

7:35 Eidum - Stjørdal st.

Bussen kjører via Gevingåsen/Cavotec til Geving for å avlaste de andre bussene inn til Halsen U. Bussen snur i Gevingberget og Myrbrannen. Kjøreretning mot klokka. Denne bussen er ikke rutesatt via Geving.

13:35 Lånke skole - Hell Litjbyn

Bussen kjører via Hell til Geving. Holdeplasser mellom Malvikkrysset og Stormyra blir ikke betjent.

13:35 Lånke skole - Hell

Holdeplassene Stormya og Skurruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører først til Geving. Snur der og kjører deretter Malvikkrysset og inn Havdalsveien og gjenopptar ordinær rutetrase etter passering Gevinglia.

13:35 Lånke skole - Hellstranda

Holdeplassene Skuruvegen og Stormyra betjenes ikke. Bussen kjører først til Gevinglia x Havdalsveien og snur. Så kjører bussen via Hell til Geving fra vest.

 

Rute 7707

7:35 Hellstranda - Stjørdal st.

Bussen kjører til Geving og snur. Strekningen Stormyra til Malvikkrysset blir ikke betjent.

15:40 Halsen U.skole - Hell

Holdeplassene Stormya og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører først til Geving. Snur der og kjører deretter Malvikkrysset og inn Havdalsveien og gjenopptar ordinær rutetrase etter passering Gevinglia.

14:25 Halsen U.skole - Hell

Holdeplassene Stormyra og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører til Geving og snur. Deretter kjører bussen via Hell til Malvikkrysset og Havdalsveien.

14:20 Fagerhaug - Hell

Holdeplassene Stormyra og Skuruvegen blir ikke betjent. Bussen kjører til Geving og snur. Deretter kjører bussen via Hell til Malvikkrysset og gjenopptar vanlig rutetrase fra Malvikkrysset.

 

Rute 7712

13:37 Haraldreina skole – Geving:

Ruta stopper ved Malvikkrysset. Holdeplasser etter passering Mavikkrsysset blir ikke betjent.

Holdeplassen Ada Arnfinsens veg stenges permanen fra 8. september.

Alternative holdeplass: Risvollan senter og Marie Sørdals veg.

Holdeplassen betjenes ikke inntil videre. Dette grunnet trafikale utfordinger på stedet.

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Rute 800: Grunnet værforholdene kansellerer MS Terningen avgang fra Kristiansund 16:30. Reisende fra Kristiansund til Trondheim henvises til buss 901 kl 16:35. Reisende til Edøy og Kjørsvikbugen henvises til rutebuss 821 16:35. Reisende fra Edøy henvises til ferge 16:45 og buss 821 til Trondheim. Reisende fra Kjørsviksbugen henvises til taxi fra hurtigbåtkaia og til kyrksæterøra og videre med buss 470 til Trondheim. MS Terningen tar opp normal rute fra Sandstad 18:20 til Trondheim Les mer
Rute 805: Innstilling avgang 16:05 fra Brekstad grunnet værforholdene. Reisende til Trondheim henvises til innleid buss som kjører til Vanvikan og videre med hurtigbåt til Trondheim. Reisende til Hasselvika henvises til innleid buss fra Brekstad. Reisende fra Hasselvika til Trondheim henvises til neste avgang med hurtigbåt 19:10, alternativt rutebuss 450 via Rissa avgang 15:57 fra Hasselvika. Les mer
Rute 800: MS Terningen kansellerer avganger fra Sandstad 13:50 og sørover til Kristiansund grunnet værforholdene. Reisende fra Sandstad henvises til innleid transport. Reisende fra Kjørsvikbugen henvises til rutebuss 821 fra Aure kl. 15:30 eller neste hurtigbåtavgang 18:45. Reisende fra Edøy henvises til fergeavgang 15:15 og videre med rutebuss 821 16:05 fra Sandvika. Les mer
17-552 Skei-Gutvik: Ferjen gjenopptar ruten fra Skei kl. 14:40 Les mer