a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Tillerterminalen midlertidig stengt, grunnet ferdigstillelse av infrastruktur og bygging av ny rundkjøring i krysset Østre Rosten/Anne-Kath Parows veg.

Omstigningholdeplass for linjene: 1,16,23,50,71 og 72 blir holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 23 : Ny trasè via John Aaes veg deretter ordinær trasè, benytt holdeplassene City Syd østre og vestre.

Linje 72: Nytt startsted blir holdeplassen City Syd Vestre .

 

 

Pga veiarbeid i Anne-Kath. Parows veg kjører linje 1 via John Aaes veg. Holdeplassene City syd østre/vestre vil fortsatt bli betjent.

 

Se kart

Holdeplassen Gryta mot Sentrum midlertidig stengt fra 12.mai på grunn av anleggsarbeid, alternativ holdeplass er Heggdalen som vist i kart.

På grunn av nedsatt akseltrykk er strekningen Vigdenes bru – Forradal oppvekstsenter ikke mulig å betjene med buss. Turen betjenes fra oppvekstsenteret.

Sluppenvegen mellom Posttermialen og Tempevegen retning Sluppen bru er stengt på grunn av veiarbeid, omkjøring Tempevegen. Holdeplassen Valøyvegen, Siemens, E-verket og Postterminalen mot Sandmoen betjenes ikke.

Gjelder fra onsdag 22. januar

Sluppenvegen er nå blitt åpnet og er klar til bruk.

 

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferje

Trondheimsfjord I går direkte til Brekstad på avg 06:20 fra Trondheim pga kapasitetsutfordringer. Fartøyet går direkte til Hysnes etterpå og kjører gjenstående passasjerer til Brekstad. Avg fra Brekstad kl 07:30 blir noe forsinket men reisende bes møte til ordinær rutetid. Les mer
MS Frøyfart vil trafikkere sambandet fra i dag kl. 16:20. Frøyfart kan ta med 2 biler samt 1 tilhenger pr. tur . Fartøyet går ekstraturer etter behov. Les mer
avg.kl. 06:20 fra Trondheim tirsdag 2. juni betjenes av MS Ladejarl Les mer
Vi minner om at kapasiteten på hurtigbåten er begrenset grunnet smittevernhensyn, og det er dermed plass til færre passasjerer om bord enn normalt. Det oppfordres til ikke å reise dersom det ikke er nødvendig. Merk at det er avvikende rutetider på rute 820 også i morgen, fredag 29. mai, i tillegg til pinsehelgen. Se rutetider på www.atb.no/helligdager-2020/bat eller i appen AtB Reise. Les mer