Trondheim - Vanvikan

Gjelder fra mandag 27. juni.
Merk: Flere avganger endres til å gå 5 minutter tidligere enn de gjør i dag.