a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Linje 7804 har fått endret trasé grunnet ras og stengt veg. Linjen tilpasses skoleskyss og vil kjøre mellom Lauvsnes og Utvorda. Dette gjelder avgangene som kjører mellom Sitter og Statland skole, 07:35 og 14:00 henholdsvis. Ellers er ruten uendret.

Fra mandag 20. mars settes det opp en ny båtrute 981 som vil korrespondere med linje 7804 ved Lauvsnes. Ruten kjører mellom Lauvsnes og Utvorda.

Rutetabell  981:

https://www.atb.no/getfile.php/13102034-1679046568/Rutetabeller/22-23_bat/AtB_rute981%20-%20Lauvsnes%20-%20Utvorda%2020.03.23.pdf

 

 

På grunn av problemer med fremkommelighet, blir det kjørt avvikende trasé via Fernanda Nissens veg. Holdeplassene Persaunet leir, Clara Holsts veg, Tyholt og Cecilie Thoresens veg vil ikke bli betjent i denne perioden. Det er satt opp tre midlertidige holdeplasser. Se kart.

På grunn av veiarbeid vil ikke holdeplassene Ila bli betjent av buss. Holdeplassen Skansen mot sentrum er flyttet 120m lengre øst.

Det er satt opp 2 midlertidige stopp i Roald Amundsens veg som linje 11 betjener. Se kart.

Trikken betjener holdeplassene Ila og Skansen på tur mot sentrum .

Trikken betjener ikke holdeplassen Ila fra sentrum. Derfor blir det ingen holdeplass mellom Skansen og Bergsligata.

Ringvålvegen stenges i perioden mandag 13. februar til søndag 02. april ved Nytrøringen. Linje 78, 215 og 217 vil kjøre alternativ rute i perioden. Linje 78 vil kjøre Legårdsbakken snuplass til Heimdal stasjon samt Heimdal stasjon til Ringvål/Spongdal via Leinbakken.  Linje 215 og 217 vil også kjøre via Leinbakken. Holdeplassen Legårdsbakken blir ikke betjent i perioden.

Tabeller gjeldende fra mandag 13. februar:

Linje 78: https://www.atb.no/getfile.php/13101206-1675854391/Rutetabeller/22-23_by/AtB_linje78_v2.pdf

Linje 215: https://www.atb.no/getfile.php/13101212-1675854462/Rutetabeller/22-23_skole/AtB_linje215_v2.pdf

Linje 217: https://www.atb.no/getfile.php/13100513-1674481930/Rutetabeller/22-23_skole/AtB_linje217.pdf

 

Holdeplassen Bergstaden Hotell stenges midlertidig i perioden 23. januar til 1. juni. Nærmeste alternative holdeplass blir Røros skysstasjon.

På grunn av gravearbeid ved holdeplassen Ugla retning Stavset, flyttes holdeplassen 150 meter sørover ved Uglaveien i perioden 16.januar til medio mai. Se kart.

I forbindelse med arbeider på ny E6 er påkjøringsrampene til E6 ved Sveberg stengt i begge retninger. Bussene i både nordgående og sydgående retning benytter ny rundkjøring for å betjene Sveberg. Begge holdeplasser er midlertidig flyttet til holdeplasser i Svebergveien.

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
  • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

  1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
  2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 820/825: Påskeruter for båt fra 31. mars. Se atb.no/helligdagsruter. God påske! Les mer
Rute 880: Påskeruter for båt fra 31. mars. Se atb.no/helligdagsruter. God påske! Les mer
Rute 835: Påskeruter for båt fra 31. mars. Se atb.no/helligdagsruter. God påske! Les mer
Rute 830: Påskeruter for båt fra 31. mars. Se atb.no/helligdagsruter. God påske! Les mer
Rute 800: Påskeruter for båt fra 31. mars. Se atb.no/helligdagsruter. God påske! Les mer
Rute 810: Påskeruter for båt fra 31. mars. Se atb.no/helligdagsruter. God påske! Les mer
805: Påskeruter for båt fra 31. mars. Se atb.no/helligdagsruter. God påske! Les mer
Rute 985:Påskeruter for båt fra 31. mars. Se atb.no/helligdagsruter. God påske! Les mer