Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Åfjord

Reis med buss og fleksibel transport.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme enkelte justeringer i tilbudet frem mot oppstarten 7. august. Dette vil oppdateres fortløpende her.

Slik reiser du

Når du skal reise i, eller til og fra Åfjord, kan du bruke regionlinjer i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.

Dette blir nytt fra 7. august

  • Fleksibel transport til og fra utvalgte avganger på linje 452 mellom Osen og Vanvikan (Trondheim) både fra Bessaker og fra soner rundt Åfjord sentrum (Stjern, Flenstad, Lauvøya), og transport til og fra Roan sentrum og Åfjord sentrum to ganger i uka tur/retur.
  • Linje 350 får nytt linjenummer 452 (Sandviksberget -) Åfjord - Vanvikan (- Trondheim).
  • Linje 452 får nye avganger mandag til lørdag og justering av avgangstider alle dager. Enkelte avganger vil korrespondere med rute 810.
  • Avgangstidene på linje 591 er justert.
  • Skolelinjer 5901, 5902, 5903 og 5905 erstattes av nye avganger på linjer 592, 593, 594 og 596.
  • Avgangstidene på linje 595 er justert for å ivareta korrespondanse med linje 452.

Regionlinjer

Skole- og lokallinjer

Skolelinjene kan brukes av alle. De er spesielt tilpasset elevenes skoledager og går ikke ved skolefri, men så lenge du har gyldig billett er du velkommen om bord.

Fleksibel transport

Du kan bestille fleksibel transport til og fra utvalgte avganger på linje 452 mellom Osen og Vanvikan (Trondheim) både fra Bessaker og fra soner rundt Åfjord sentrum (Stjern, Flenstad, Lauvøya).

I tillegg til å kunne bestille til og fra annet kollektivtilbud kan du bestille transport til og fra Roan sentrum og Åfjord sentrum to ganger i uka tur/retur innenfor en åpningstid.

Det vil komme mer informasjon om fleksibel transport.

Les mer om fleksibel transport.