Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Kart og servicepunkter

67pluss tilbyr deg transport fra døren til en adresse eller fra et servicepunkt til et annet. Inkludert St. Olavs hospital, Valentinlystsenteret og Sirkus Shopping.

Tjenesten gjelder for deg som er bosatt i område Nidarvoll, Fossegrenda, Risvollan, Stubban, Steinan, Voll, Nardo, Moholt, Tempe, Sluppen og deler av Berg. Samt Tyholt, Rosenborg, Bromstad, Valentinlyst, Persaunet, IKEA og Strindheim. Se oversikt i kartet under.

Adresser

Vi har definert butikker, helsetilbud, ulike sentre og kirker som servicepunkter i området som dekkes av tilbudet med 67pluss. I tillegg kan du bestille fra en adresse til en annen adresse innenfor det gitte området.

Inkludert i tjenesten er også St. Olavs Hospital. Vi kjører deg som bor i områdene beskrevet over, til og fra sykehuset.

Du kan også ta bussen utenfra området til en holdeplass innenfor området og bestille 67pluss til en gitt adresse derifra. Et eksempel er linje 14 fra Brundalen til holdeplass Strindheim. Hvis du har bestilt 67pluss fra du ankommer holdeplassen Strindheim kan du reise helt til Fossegrenda. Du har overgang med din honnørbillett. Husk å bestille tur én time før avgang.

Kart over området for 67pluss

Se digital versjon av kartet med adressene i området.

Bestillingstransport og tilbringertjeneste

Vi har bestillingstransport og tilbringertjenester andre steder i Trøndelag.